Novinky

Doprava letos čerpá peníze na stavby nejlépe v historii, šlo na ně už 66 mld. Kč

Na dopravní stavby směřovalo letos už 66,4 miliard korun ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Jedná se o historicky nejlepší čerpání fondu, na úrovni 82,6 % všech prostředků pro letošní rok. Velmi úspěšně resort dopravy čerpá i peníze z Operačního programu Doprava (OPD), tedy z evropských fondů. Ke konci listopadu bylo z OPD vyčerpáno celkem 9,9 miliard korun, tj. […]

Metroprojekt může začít chystat trať z Veleslavína na letiště

Metroprojekt může začít připravovat podobu železničního spojení mezi pražským Veleslavínem a Letištěm Václava Havla. Proti výsledkům tendru, ve kterém Metroprojekt zvítězil spolu se společností Sudop Praha s cenou téměř 61 milionů korun, se nikdo neodvolal. Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) tak v úterý podepíše se sdružením příslušnou smlouvu. V úterý to řekla mluvčí státní investorské organizace Kateřina Šubová. Klíčový […]

Nové diaľničné plány

Pokles deficitu štátneho rozpočtu na rok 2017 vytvára priestor na investície Na Slovensku sa môžu začať stavať desiatky kilometrov nových diaľnic. Priestor na ešte rozsiahlejšiu výstavbu, aká prebieha, dáva štátny rozpočet na rok 2017 s výhľadom na roky 2018 a 2019, ktorý včera schválili poslanci. Minister financií Peter Kažimír (Smer) počíta s tým, že deficit […]

STANOVISKO KE KONCEPTU DOKUMENTU MDČR „ANALÝZA POTENCIÁLU ROZVOJE RYCHLÝCH ŽELEZNIČNÍCH SPOJENÍ V ČR“

Asociace pro rozvoj infrastruktury (ARI) předložila Ministerstvu dopravy ČR stanovisko ke konceptu dokumentu MDČR „Analýza potonciálu rozvoje rychlých železničních spojení v ČR”, které připravila  ARI ve spolupráci se svou širokou základnou. ARI vnímá RS jako důležitý prvek, propojující evropská hospodářská centra na úrovni 21. století, nutný pro udržení konkurenceschopnosti ekonomiky ČR v rámci evropského prostoru a […]

Od roku 2020 bude méně evropských peněz na silnice a stát řeší, jak je nahradit. Pomoci by mohli soukromí investoři

Po roce 2020 bude mít stát mnohem méně peněz z fondů EU na dopravní stavby. Chybět může až 40 miliard korun. Možným řešením je zapojení soukromých investorů, které při dopravních stavbách úspěšně používají na Slovensku. Po roce 2020 bude mít Česko mnohem méně peněz z fondů EU na dopravní stavby. Jednou z možností, jak stavbu […]

Německý ministr financí by rád privatizoval dálnice, společnost by se starala o výstavbu i údržbu

Německý ministr financí Schäuble navrhuje vytvoření společnosti, která bude stavět a udržovat dálniční síť. Menšinový podíl v této společnosti by měly soukromé firmy, většinu by držel stát. Kvůli návrhu by bylo ale třeba změnit německou ústavu. A Schäuble zřejmě nezíská dostatečnou podporu. Německý ministr financí Wolfgang Schäuble by rád částečně privatizoval německé dálnice. Podle magazínu […]

Přehled splněných priorit Ministerstva dopravy za období 2014 – 2016

Přehled splněných priorit Ministerstva dopravy za období 2014 – 2016 Nastartování výstavby nových dálnic a silnic! V investicích v roce 2015 zahájeno necelých 50 km staveb na dálnicích, letos přes 70 km a příští rok je ambice 140 kilometrů dálnic rozestavět. V minulosti nebyly připravené projekty a výstavba byla tím pozastavena, takže nových úseků dálnic se otevírá […]

Stát podporuje větší konkurenci na železnici, ale i národního dopravce

Vláda odsouhlasila otevírání trhu na železnici na vybraných pěti tratích, to ale neznamená, že by Ministerstvo dopravy nehájilo České dráhy. Na Žofínském fóru věnovanému železniční dopravě to řekl ministr Dan Ťok. Podle ministra Ťoka je častým klišé, že ministerstvo působí proti zájmům Českých drah. „Já chci zdůraznit, že zájmem ministerstva dopravy je podporovat národního dopravce […]

Rychlé tratě? Zatím prý spíš sabotáž

Na Žofínském fóru o dopravě padala silná slova na téma českého zpoždění ve výstavbě rychlé železnice. Podcenění výstavby vysokorychlostních železničních tratí je podle Petra Šlégra z CEDOP sabotáží a velezradou. Evropská komise požaduje dostavět nové tratě nejpozději do roku 2050. Až do posledního vystoupení vládla na včerejším Žofínském fóru o budoucnosti železnice doslova srdečná atmosféra. Koridory a uzly se daří opravovat, […]

SŽDC spustila nový web o železnici na letiště

Správa železniční dopravní cesty vytvořila nové webové stránky projektu Modernizace trati Praha – Kladno s připojením Letiště Václava Havla. Na adrese www.zeleznicenaletiste.cz vítá návštěvníky interaktivní mapa, která představuje jednotlivé dílčí stavby a jejich vzájemné vztahy. Nový web vysvětluje cíle a přínosy projektu, podrobně popisuje celkový koncept i detailní řešení v konkrétních lokalitách a informuje o […]

Témata

 

Více

POSLÁNÍ A CÍLE

Asociace pro rozvoj infrastruktury (ARI) působí jako think-tank v oblasti veřejné infrastruktury sjednocující názory významných dodavatelů projektové a inženýrské přípravy, stavební realizace, správy a údržby, financování a poradenství. Zároveň prezentuje koncepčně ucelený názor na změny, které by měla Česká republika podstoupit, aby její infrastruktura byla hybnou silou ekonomické prosperity země. Pojem infrastruktura vnímáme v mezinárodním slova smyslu a rozumíme pod ním nejen dopravní a inženýrské stavby, ale také sociální infrastrukturu, tedy stavby pozemní.

POSLÁNÍ

ARI prostřednictvím odborných diskuzí, návrhů a doporučení prosazuje jasná pravidla plánování, veřejného zadávání a řízení transparentních smluvních vztahů podle osvědčené mezinárodní dobré praxe, která umožní dlouhodobě udržitelný rozvoj a obnovu veřejné infrastruktury ČR a kvalitativní růst dodavatelského sektoru posilováním know-how a společenské odpovědnosti.

CÍLE

ARI prosazuje procesy, postupy a metody vedoucí k efektivnějšímu, systematickému a dostatečnému rozvoji a obnově infrastruktury v ČR. Jmenovitě má ARI tři dlouhodobé cíle:

I.     Zásadní zvýšení efektivity v obnově a rozvoji veřejné infrastruktury v ČR.
II.   Prosazení alternativních metod zadávání a financování veřejné infrastruktury.
III. Podpora smysluplných projektů realizovaných podle dobré mezinárodní praxe.

V roce 2015 je pro ARI prioritou:

1. Zefektivnit legislativu v oblasti přípravy dopravní infrastruktury.

2. Zlepšit prostředí zadávání veřejných zakázek.

3. Prosadit vyvážené obchodní podmínky ve výstavbě, včetně užívání neutrálních správců stavby a rad pro řešení sporů.

4. Podpořit zadávání metodou Design-Build a Design-Build-Finance-Operate.

5. Podpořit vznik státní expertízy dle mezinárodní dobré praxe.

6. 6. Připravit podmínky pro zavedení a rozvoj BIM (Building Information Modelling).

Přestože činnost ARI bude v roce 2015 zaměřena zejména na sektor dopravy, mezi priority ARI patří spolupráce se samosprávnými celky a oblasti s potenciálem čerpání operačních programů EU 2014-2020, jako je infrastruktura sociální, vzdělávací, environmentální, kulturní a volnočasová.

ČLENOVÉ A PARTNEŘI

Členskou základnou ARI je 46 společností a institucí, které se navzájem podporují a společně se podílejí na formulaci změn v oblasti veřejné infrastruktury. Jedinečná znalostní báze členů, spojující know-how od projektové a inženýrské přípravy, stavební realizace, správy a údržby, až po financování a poradenství, umožňuje ARI prezentovat objektivní a nestranné názory na systémové a koncepční změny.